Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K11, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

KHAI GIẢNG

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K11, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG,

KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K11, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

Dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình, ThS Nguyễn Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; về phía Học viện có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo thuộc Học viện, cùng 89 học viên của khóa học là những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc dự nguồn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III
 phát biểu khai giảng

Trong thời gian 18 tháng học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và cập nhật về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý và kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Khóa học được triển khai thực hiện theo khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các bên trong công tác tổ chức, quản lý và sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện của mỗi học viên để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của khóa học đề ra.


Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ khai giảng 

BBT Website 

 

(Nguyễn Văn Thọ thực hiện)

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL