Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K11, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

KHAI GIẢNG

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K11, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG,

KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K11, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

Dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình, ThS Nguyễn Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; về phía Học viện có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo thuộc Học viện, cùng 89 học viên của khóa học là những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc dự nguồn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III
 phát biểu khai giảng

Trong thời gian 18 tháng học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và cập nhật về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý và kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Khóa học được triển khai thực hiện theo khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các bên trong công tác tổ chức, quản lý và sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện của mỗi học viên để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của khóa học đề ra.


Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ khai giảng 

BBT Website 

 

(Nguyễn Văn Thọ thực hiện)

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K13 ĐÀ NẴNG, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 - 2020 KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2018) CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG CÁC KHOA HỘI THẢO KHOA HỌC: “XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NỘI NHẬP QUỐC TẾ” KHAI MẠC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K17, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 – 2020, TẠI TỈNH GIA LAI KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K3 DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGHUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018 - 2020 TỌA ĐÀM KHOA HỌC: TRIỂN KHAI MÔN HỌC QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỚI HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUAN HỆ GIỮA CÁC CHẾ ĐỊNH BẮT BUỘC VỚI LỐI SỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY HỘI THẢO KHOA HỌC: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG NỘI BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL