Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN ASEAN VÀ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM


ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN ASEAN VÀ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

 

Tác giả: PGS.TS. NGUYỄN HUY HOÀNG (Chủ biên)  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Số trang: 174

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với những diễn biến kinh tế, chính trị tương đối bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của các nước, các khu vực trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và ASEAN. Thêm vào đó, ảnh hưởng không tốt từ các dư chấn của của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu  năm 2008 đã làm cho Trung Quốc phải đối mặt với một số khó khăn nhất định trong tăng trưởng và phát triển, trong việc ổn định an ninh chính trị trong nước. Sau khoảng ba thập niên tăng trưởng nhanh, đến những năm đầu của thế kỷ XXI, kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân hang năm giảm mạnh, từ hai con số trong những năm cuối thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI xuống còn một con số, gây lo lắng cho giới chức Trung Quốc.

Để đối phó với suy giảm tăng trưởng kinh tế và bất ổn chính trị tại một số địa phương, Đại hội XVIII Đảng CS Trung Quốc xác định điều chỉnh chiến lược và thực hiện phương thức phát triển mới là giải pháp quan trọng và cần thiết với mong muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thiết lập một nền chính trị ổn định và tăng cường mối quan hệ quốc tế trong môi trường khu vực và toàn cầu hóa đang gia tăng mạnh mẽ nhằm đạt được mục tiêu “giấc mộng Trung Hoa” mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã đặt ra.

Đông Nam Á là khu vực có mối quan hệ mật thiết và “trực diện” với Trung Quốc cả về vị trí địa lý lãnh thổ và quan hệ trên nhiều mặt, trong đó có quan hệ kinh tế, an ninh, chính trị và hợp tác trong việc giải quyết những tranh chấp biên giới cả trên biển và đất liền. Hơn nữa, Đông Nam Á có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng, là cửa ngõ vươn ra thế giới của Trung Quốc và là vùng có nguồn tài nguyên biển dồi dào. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào xuất hiện ở Trung Quốc dù là nhỏ cũng đều có những ảnh hưởng nhất định, vừa là trực tiếp, vừa là gián tiếp đến khu vực Đông Nam Á và các nước thành viên ASEAN.

Cuốn sách “Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam” tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc (sau Đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc) đến ASEAN và một số nước thành viên. Đồng thời tiến hành phân tích những phản ứng chính sách, đề xuất một số gợi mở chính sách cho ASEAN và các nước thành viên trong việc tiếp nhận tốt hơn với những tác động tích cực và phản ứng tốt hơn với những tác động tiêu cực của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị chính sách cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc, các nước lớn và các vấn đề liên quan trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực giai đoạn từ nay đến năm 2030.

 

Bố cục sách gồm ba chương:

 

-                     Chương 1: Nhận diện, đánh giá của ASEAN đối với sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc

 

-                     Chương 2: Tác động và dự báo tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và một số nước thành viên

 

-                     Chương 3: Đối sách và phản ứng của ASEAN, một số nước thành viên và gợi ý đối sách cho Việt Nam đối với sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !   

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL