Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH MỚI
 MỖI TUẦN GIỚI THIỆU 1 CUỐN SÁCH

Bạn đọc thân mến!

Chuyên mục “Mỗi tuần giới thiệu 1 cuốn cuốn sách” được ra đời với dụng ý nhằm giúp bạn đọc – mà ở đây là các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên của Học viện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những cuốn sách có giá trị để phục vụ cho công tác chuyên môn của mình.

          Chuyên mục sẽ lần lượt giới thiệu những cuốn sách có liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau của những tác giả có uy tín để thiết thực góp tiếng nói chung vào quá trình dạy và học cũng như lĩnh vực hoạt động khoa học.

          Mỗi cuốn sách là một tài sản vô giá khi nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người sử dụng. Và chính bản thân nó sẽ trở thành là chiếc cầu nối để một hoặc nhiều công trình khoa học khác ra đời. Hy vọng chiếc cầu này sẽ nối được với những chuyên đề giảng dạy của giảng viên, với những bài thi có chất lượng của học viên và với những công trình khoa học cấp cơ sở, cấp bộ,…của các nhà khoa học, nghiên cứu viên của Học viện trong thời gian tới.

          Chuyên mục mới ra đời nên không thể tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết. Rất mọng bạn đọc đóng góp ý kiến để chuyên mục được hoàn thiện hơn.

          Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!

----------------------------------------------------------------
Tác giả       
TS TRỊNH THÚY HƯƠNG
Nhà Xuất Bản             

Lý luận chính trị, H. 2017
Số trang: 231
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS. NGUYỄN HUY HOÀNG (Chủ biên)  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 174
Số đăng ký:

 

Tác giả       
TRƯƠNG VĂN CHUNG (Chủ biên) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM, ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Nhà Xuất Bản             

Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Số trang: 680
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS Lê Quốc Lý (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 288
Số đăng ký:

 

Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 866
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS.TS Nguyễn Thị Quế, TS Mai Hoài Anh, ThS Nguyễn Thị Minh Thảo (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 514
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS, TS LÊ QUỐC LÝ (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 330
Số đăng ký:

 

Tác giả       
 
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 496
Số đăng ký:

 

Tác giả       
GS, TS VŨ VĂN HIỀN
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 550
Số đăng ký:

 

Tác giả       
 
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 399
Số đăng ký:

 

Tác giả       
TS ĐOÀN DUY KHƯƠNG (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 162
Số đăng ký:

 

Tác giả       
DANIEL ELLSBERG
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 685
Số đăng ký:

 

Tác giả       
TS Lê Như Thanh (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 283
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Hồ Xuân Hùng (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 310
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS. TS Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 176
Số đăng ký:

 

Tác giả       
Học viện báo chí tuyên truyền
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 710
Số đăng ký:

 

Tác giả       
WILLIAM H.JANEWAY
(Biên dịch và hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Văn Đoan, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Văn Nhiên, Hoàng Ngọc Điệp, Trịnh Thị Ngọc Quỳnh)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 488
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS, TS Đỗ Lan Hiền(Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 378
Số đăng ký:

 

Tác giả       
PGS, TS Lê Quốc Lý (Chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017
Số trang: 657
Số đăng ký:

 

Tác giả       
GS.TSKH. ĐÀO TRÍ ÚC, PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất Bản             
Chính trị Quốc gia, Hà nội 2018
Số trang: 703
Số đăng ký:

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL