Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III
Sáng ngày 16/01/2017 tại Học viện Chính trị khu vực III đã diễn ra Lễ Công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm lại Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho PGS,TS Nguyễn Văn Lý.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc; thành viên Hội đồng Khoa học – ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành