Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu sơ lược

Hiện nay, Học viện có 12 khoa, 1 tổ bộ môn và 11 đơn vị trực thuộc Ban giám đốc là các ban, phòng, văn phòng, tạp chí, trung tâm thông tin tư liệu - thư viện.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 222 người, trong đó, có 9 phó giáo sư, tiến sĩ; 36 tiến sĩ, 89 thạc sĩ, 59 cử nhân.

Các tổ chức, đoàn thể: Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (có 25 chi bộ, với 163 đảng viên) thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; và các tổ chức: Công đoàn (gồm các tổ công đoàn bộ phận và Ban Nữ công), Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên (gồm 2 chi đoàn với 57 đoàn viên) thuộc Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học Kinh tế nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
27.06.2014 - Sáng ngày 27/6/2014, tại Học viện Chính trị khu vực III, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị khu vực ...
Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
26.06.2014 - Sáng ngày 26/6/2014, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính ...
Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Thông tin nội bộ
Liên kết website
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL