Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG TÂM GIAO LƯU QUỐC TẾ, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TỈNH THIỂM TÂY, TRUNG QUỐC
Sáng ngày 17/8/2016, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ Trung tâm giao lưu quốc tế, đào tạo cán bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc với chủ đề: “Phát triển khoa học và công nghệ là động lực then chốt của quá ...
Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45 (hệ tập trung) khóa học 2016 -2017
Sáng ngày 16/8/2016, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 45(hệ tập trung) khóa học 2016 -2017 cho 244 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành