Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: CÁC MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY
Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, sáng ngày 25/5/2017, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, đã tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề "Các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay".
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 6, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2015 – 2017, TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Đăk Nông long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 6, hệ không tập trung, khóa học 2015 – 2017, tại tỉnh Đăk Nông.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành