Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
HỘI THẢO KHOA HỌC KINH NGHIỆM KHAI THÁC NGUỒN THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN CHO TẠP CHÍ VÀ BẢN TIN
Chiều ngày 13/7/2015 tại Học viện Chính trị khu vực III, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm khai thác nguồn thông tin và xây ...
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH SAVANNAKHET CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Sáng ngày 03/7/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức tọa đàm khoa học với đoàn cán bộ trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành