Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬP KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC ĐỐI TƯỢNG 3, TẠI GIA LAI (LỚP THỨ TƯ)
Chiều 22/9/2016, Học viện Chính trị Khu vực III đã phối hợp với Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý ...
TỌA ĐÀM KHOA HỌC KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Ngày 15/9/2016, khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học theo Chương trình 1677”.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành