Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Ngày 22/9/2014 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện, giai đoạn 2010-2015
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Khóa 21
Sáng ngày 19/9/2014 Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, khóa 21.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành