Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở HỌC VIỆN CHÍNH ...
Sáng ngày 14/10/2016, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng quan điểm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị khu vực III”.
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN HIỆN NAY
Ngày 13/10/2016, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay”.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành