Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII CỦA ĐẢNG
Thực hiện Chương trình công tác quý II/2018 của Đảng ủy và theo chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2018 Đảng ủy Học viện Học viện Chính trị khu vực III tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội ...
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K7, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 – 2018, TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG
Chiều ngày 06 tháng 6 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K7, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018, tại tỉnh Đắk Nông.
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành