Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 13, KHÓA HỌC 2017 - 2019 TẠI TỈNH KON TUM
Sáng ngày 19/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp với Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá 13, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 12 ĐÀ NẴNG, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2017 - 2019
Sáng ngày 12/9/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 12 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2017 - 2019 cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành, ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành