Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K50, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2018-2019
Sáng ngày 04/12/2018, Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị K50, hệ tập trung, khóa học 2018-2019.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2017
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức các hội đồng nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 do Học viện ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành