Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẢO VỆ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K41
Từ ngày 9/5/2015 đến ngày 15/5/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành tổ chức đánh giá Đề án tốt nghiệp chương trình Cao cấp lý luận chính trị cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị K41.
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chiều ngày 16/5/2015, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị và Công nghệ thông tin cho Ths. Võ Trung Tịnh
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành